رسمی؛ الکس پریچارد به هادرزفیلد پیوست

تیم لیگ برتری هادرزفیلد اعلام کرد که کار انتقال پریچارد از نورویچ تمام شده و بازیکن قراردادش را امضا کرده است.  طرفداری - پس از آنکه پیشنهاد 14 میلیون پوندی هادرزفیلد برای جذب پریچارد 24 ساله مورد قبول نورویچ قرار گرفت، این باشگاه با بازیکن نیز به توافق رسیده و قرارداد بین طرفین امضا شده است.  دو باشگاه با رقم 12 میلیون پوند به اضافه 2 میلیون پوند پاداش، بسته به عملکرد بازیکن، به توافق رسیده اند. پست تخصصی وی هافبک تهاجمی است.  دسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیانگلستانلیگ جزیرهنقل و انتقالات خارجیبرچسب‌ها: الکس پریچاردهادرزفیلدنورویچ
تیم لیگ برتری هادرزفیلد اعلام کرد که کار انتقال پریچارد از نورویچ تمام شده و بازیکن قراردادش را امضا کرده است.  طرفداری - پس از آنکه پیشنهاد 14 میلیون پوندی هادرزفیلد برای جذب پریچارد 24 ساله مورد قبول نورویچ قرار گرفت، این باشگاه با بازیکن نیز به توافق رسیده و قرارداد بین طرفین امضا شده است.  دو باشگاه با رقم 12 میلیون پوند به اضافه 2 میلیون پوند پاداش، بسته به عملکرد بازیکن، به توافق رسیده اند. پست تخصصی وی هافبک تهاجمی است. 

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات