سه مصوبه مجلس؛ اصلاح نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح ؛ ارجاع دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه رسیدگی به جزییات طرح ها و لوایح در مجلس را اصلاح کردند.
سه مصوبه مجلس؛ اصلاح نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح ؛ ارجاع دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 25 این طرح مصوب کردند که پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح‌ها و لوایح سریعا رسیدگی شود و در صورت وجود مخالف یک مخالف و یک موافق و پس از آن یک نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک به مدت 5 دقیقه صحبت می کنند. در بخشی از این ماده آمده است: در ابتدا ماده واحده و یا هر یک از مواد یا اجزا توسط یکی از اعضای هیات رئیسه قرائت می شود سپس پیشنهادات چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح حذف کل یا جزء یا پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می شود و رای گیری به عمل می آید در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می شود. نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده مصوب کردند که اگر پیشنهاد چاپ شده ای مطابق بند یک وجود نداشته باشد مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص ماده واحده، هر یک از مواد یا اجزا به رای گذاشته می شود. براساس مصوبه مجلس در بند دیگری از این ماده، در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای یک و دو مجددا پیشنهاد حذف در مجلس پذیرفته و در مورد آن رای گیری می شود. نمایندگان مجلس در بند دیگری از ماده 25 مصوب کردندکه پس از مراحل فوق برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام داده رای گیری به عمل می آید و چناچه به تصویب نرسید پیشنهادات جدید قابل طرح است و در صورت عدم وجود پیشنهاد جدید جهت بررسی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود. نمایندگان مجلس در بندی دیگر از ماده 25 این طرح مصوب کردند که در هر مرحله که پیشنهاد اصلاح، بازگشت به لایحه یا طرح و یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب کمیسیون های فرعی و نمایندگان مطرح و رای گیری به عمل می آید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 29 این طرح ، دولت را موظف کردند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال بعدی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به صورت یک شوری و به شرح زیر رسیدگی می شود. نمایندگان مجلس در ماده 31 این طرح مصوب کردند که گزارش طرح های تنقیحی به صورت یک شوری و بدون تفکیک کلیات و جزییات در جلسه مجلس مورد بحث قرار می گیرد، پس ازگزاش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق وتوضیح معاون قوانین مجلس هر کدام به مدت 10 دقیقه وتوضیحات نهایی سخنگویکمیسیون به مدت پنج دقیقه،گزارش کمیسیون به رای گذاشته می شود. مواد 26،27، 28 و 30 این طرح برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. ** لایحه موافقت نامه همکاری ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود در لایحه موافقت نامه همکاری ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان اعاده شده از شورای نگهبان را با 136 رای موافق، 2 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. در تبصره این ماده آمده است: طرف های متعاهد برای اطمینان از عدم وجود آفات قرنطینه ای و صرف نظر از وجود گواهی بهداشت گیاهی حق خواهند داشت اقدام به بازرسی،نمونه برداری و آزمایش محموله های وارداتی گیاهان و فرآورده های گیاهی کنند و در صورت آلودگی محموله ها به آفات قرنطینه ای،آن ها را آفت زدایی، مرجوع و یا معدوم کنند که در این صورت مراتب را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهند رساند. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت، در ایراد شورای نگهبان آمده است: در این ماده اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به عمل نیامده از این رو ایرادات شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود در مورد این لایحه، تصمیم گیری درمورد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. **نمایندگان بر انتشار نام متهمین جرائم اقتصادی به تشخیص دادگاه اصرار کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر انتشار نام متهمین جرائم اقتصادی اصرار کردند از این رو این طرح برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی اعاده شده از شورای نگهبان را با 105 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. در ماده واحده این طرح که پیش از این به تصویب مجلس رسید آمده است: در جرائم اقتصادی جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز می شود. شورای نگهبان در جلسه سی مهر ماه خود بر این مصوبه مجلس ایراد گرفت، در ایراد شورای نگهبان آمده است: انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل 165 قانون اساسی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن ایراد شورای نگهبان، این طرح را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. سیام**9121 خبرنگار: سمیه لاری انتشار:کتایون لامع زاده انتهای پیام /* برچسب ها سیاسی مجمع تشخیص مصلحت مجلس

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات